Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Goudse Rak – Gouderak
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Goudse Rak
Kranepoort 4 2831 AK
Gouderak

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede uw huisarts

Hoewel wij er altijd naar streven de best mogelijke zorg te bieden, kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een medewerker, bejegening of gang van zaken. Wij vinden het prettig als u dit tijdig aan ons laat weten. Dit kunt u persoonlijk doen middels een gesprek (in persoon of telefonisch) of via onderstaand klachtenformulier. Wij stellen het zeer op prijs als u een klacht aan ons kenbaar maakt. Pas dan kunnen wij iets ondernemen om uw klacht op te lossen en hiervan te leren. Het klachtenformulier is ook verkrijgbaar aan de balie.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Binnen onze organisatie worden onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening op structurele en veilige wijze gemeld. Doel is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren. Dergelijke fouten worden ook altijd met de patiënt besproken en er wordt aantekening over gemaakt in het patiëntdossier.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij het proberen voor u op te lossen.

Stap 1 van 2
Klacht

Stap 2 van 2
Samenvatting

Klacht

Onderwerp
Naam
E-mailadres
Klacht

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Klacht versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord