Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk Goudse Rak 2.0 September/Oktober/November 2021 – Huisartsenpraktijk Goudse Rak – Gouderak
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Goudse Rak
Kranepoort 4 2831 AK
Gouderak

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk Goudse Rak 2.0 September/Oktober/November 2021

Corona en de praktijk:

De regels worden wat soepeler. Dat is fijn en een goed teken. Wij als praktijk vragen u, indien u verkouden bent, koorts of keelpijn heeft of in contact bent geweest met corona, dit bij ons te melden. Dit om een passende oplossing te vinden om u goed en passend te helpen. We zijn altijd bereid, indien het nodig is, u te beoordelen. Hiervoor hebben we een speciale kamer in gebruik, waar de dokter u in beschermende kleding ziet. We hopen dat u eerlijk bent t.a.v. “coronagerelateerde klachten”. Wij willen zodoende onszelf maar ook onze kwetsbare patiënten beschermen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Griep- en pneumokokken vaccinatie:

In november zullen we starten met het toedienen van de  griepvaccinaties. Daarnaast zullen cliënten van 69 tot en met 73 jaar (met geboortedatum vanaf 1-1-1948 tot en met 31-12-1952) ook een uitnodiging voor de pneumokokken-vaccinatie krijgen. U kunt halverwege oktober uw uitnodiging in uw brievenbus verwachten.
We hebben mensen willekeurig ingedeeld. Mocht het zijn dat uw partner/familielid op een ander tijdstip uitgenodigd is, dan mag u zonder overleg op 1 van de 2 tijdstippen samen komen. Mocht het tijdstip op de uitnodiging u niet uitkomen, mail dan even naar de assistente (assistente@goudserak.nl). Dan zoeken zij een passende oplossing. 

Bezetting Assistentes:

Vanaf september start Julia Verweij, onze nieuwe stagiaire. U zult haar aan de telefoon kunnen treffen en daarnaast ook op het spreekuur. Ze zal door de andere assistentes worden begeleid. Wij wensen Julia ook vanaf hier een goede stageperiode toe. 

Zoals wij in de vorige brief al hadden aangegeven komt Nelly helaas niet terug in de praktijk voor werkzaamheden. Gelukkig gaat het momenteel stabiel t.a.v. haar gezondheid. 

Bloedprikken:

Vanaf 25 mei moet u een afspraak maken om bloed te prikken. Dit kan telefonisch op 0182-757231 of via de website https://bloedprikken.ghz.nl/ . (link via
praktijkwebsite: www.goudserak.nl, praktijkinformatie, bloedafname)

Afspraak maken:

Zoals u wellicht de laatste tijd heeft gemerkt, stellen  de assistentes meer vragen wanneer u een afspraak maakt. Dit is niet om lastig te zijn, maar vooral om in te schatten wanneer u gezien moet worden, het vaststellen van de duur van het consult en ook om in te schatten of het spoedeisend is.  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
 

Portaal ook bereikbaar via de app:

Uw dossier makkelijker inzien? Uw medicijnen makkelijker bestellen? Download dan de uwzorgonline app. Voor meer informatie zie op de website onder kopje nieuws dan praktijknieuws de uitgebreide informatie, indien u de nieuwsbrief elektronisch leest: klik hier.

Mailen: 

We merken dat steeds meer mensen ons mailen. Wij willen u erop attenderen wanneer u naar  assistente@goudserak.nl  mailt, dit niet beveiligd is. Dus gaat het om persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie, doe dit dan via het kopje berichten in de patiënten-omgeving. Dit is namelijk wel beveiligd! 

Wist u dat?

  • Wanneer u een foto, echo, uitstrijkje, kweken heeft gemaakt en/of bloed heeft geprikt, u zelf moet bellen voor de uitslagen!
  • Wanneer  u 60 jaar of ouder bent en komen er  hart- en vaat-ziekten in de familie voor, u een afspraak kunt maken om uw risicoprofiel t.a.v. hart- en vaatziekten in kaart te brengen?  
  • Als u plasklachten heeft, het handig is om de urine vóór 10:00 te brengen? We hebben het liefst de eerste ochtend-urine, omdat daarmee het onderzoek het meest betrouwbaar is. Bewaar het eventueel in de koelkast als u het niet direct kunt brengen. Wanneer het  langer bewaard wordt dan 2 uur, is het onderzoek onbetrouwbaar. Bij voorkeur ontvangen we de urine in een  urinecontainer van de praktijk. Deze is op te halen bij de assistente.
  • U uw afspraken online kunt maken voor alle artsen? Zeker handig als het druk is aan de telefoon! Dit is alleen mogelijk als u geen urgente of  “coronagerelateerde” klacht heeft. De afspraak die u online maakt, is een 10 min afspraak. Wanneer u meerdere klachten heeft, of wanneer u om een andere reden een langere afspraak nodig heeft, dient u een dubbele afspraak (20 min) in te plannen.
Publicatiedatum: 29-09-2021